Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 'ÖKÜZGÖZÜ' ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI, SALİSİLİK ASİT VE SO2UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE KAYIPLARINA ETKİLERİ Özet
Zeki KARA
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 1103 P Asma Anacına Aşılanmış Bornova Misketi, Merlot ve Narince Şaraplık Üzüm Çeşitlerine Ait Çeliklerde Kallus Gelişim Düzeyi, Sürme, Köklenme İle Fidanlığa Dikilebilecek Aşılı Çelik Değerlerinin Belirlenmesi Özet
Turcan TEKER, Oğuzhan SOLTEKİN, Adnan ERDEM
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 41 B VE 1103 P ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANAN YENİ TESCİLLENMİŞ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞIDA BAŞARI ORANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet
Oğuzhan SOLTEKİN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ A NEW ADAPTED METHOD FOR SCREENING PHASEOLUS GENOTYPES FOR TOLERANCE TO LOW TEM-PERATURE Özet   PDF
Kadhum Eman MUSSA, Stoeva NEVENA2 NEVENA, Nidal SHABAN
 
Cilt 21, Sayı 42 (2007): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ A NEW ANISE (Pimpinella anisum L.) PEST: Carterus dama (Rossi, 1792) (COLEOPTERA: CARABIDAE) Özet   PDF
Erhan KOÇAK, Memiş KESDEK, Erol YILDIRIM
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI GÖLGELEME ORANLARININ FİDAN RANDIMAN VE KALİTESİNE ETKİLERİ* Özet
Adem Yağcı
 
Cilt 23, Sayı 49 (2009): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ AÇIK VE KAPALI AĞILLARDA BESİYE ALINAN AKKARAMAN VE ANADOLU MERİNOSU KUZULARIN BESİ PERİYODU BÜYÜME EĞRİLERİNİN TANIMLANMASINDA BAZI MODELLERİN KULLANIMI Özet   PDF
İbrahim AYTEKİN, Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İsmal KESKİN, Saim BOZTEPE
 
Cilt 25, Sayı 4 (2011): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Açık Alan Heykellerinin Çevre İle İlişkisinin Konya Atatürk Anıtı Örneğinde İrdelenmesi Özet   PDF
Banu Öztürk KURTASLAN, Talha HATİPOĞLU
 
Cilt 23, Sayı 50 (2009): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ ACILIĞI GİDERİLMİŞ TERMİYE TOHUMLARININ (Lüpen= Lupinus albus L.) MİNERAL İÇERİĞİ Özet   PDF
Mustafa YORGANCILAR, Emine ATALAY, Mehmet BABAOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Ada Çayı (Salvia officinalis L.)’nın Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Nem ve Hormon Doz Uygulamalarının Etkileri Özet   PDF
İsmail Hakkı Kalyoncu, Nilda Ersoy, Fadime Alparslan
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Adsorban ve İyon Değiştirici Reçine Uygulamasının Üzüm Pekmezlerinin Mineral Madde İçeriğine Etkisi Özet   PDF
Hacer ÇOKLAR, Mehmet AKBULUT
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Afyonkarahisar Yöresinde Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinin Üzüm Kalite Kriterleri İle Çeşit Ve Lokasyon Yönünden İncelenmesi Özet
Bilge AKDENİZ, Ahmet Altındişli
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi AFYONKARAHİSAR YÖRESİNDE BAZI YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN YAPILAN ŞARAPLARIN, KİMYASAL, DUYUSAL KALİTE ÖZELLİKLERİ, RENK DEĞERLERİ VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ Özet
Bilge AKDENİZ, Ahmet Altındişli, Hatice Kalkan Yıldırım
 
Cilt 20, Sayı 38 (2006): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ AGROEKOSİSTEMLERDE, HETEROPTERA BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE BİYOLOJİK İNDİKATÖR OLARAK ROLÜ Özet   PDF
Işıl ÖZDEMİR, Oktay GÜRKAN
 
Cilt 26, Sayı 4 (2012): Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi AKKARAMAN KOYUNLARDA BAZI ÜREME DAVRANIŞLARI Özet   PDF
Ali Karabacak, Uğur Zülkadir, Mehmet AKÖZ
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleri İle Kesim, Sıcak ve Soğuk Karkas Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Analizi İle Belirlenmesi Özet   PDF
Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, İbrahim AYTEKİN
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ AKKARAMAN KUZULARDA BESİ BAŞI VÜCUT ÖLÇÜLERİYLE SOĞUK KARKAS AĞIRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PATH ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN, İsmail KESKİN, Saim BOZTEPE
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Akkaraman Kuzuların Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri Özet   PDF
İbrahim Aytekin, Ali Karabacak, İsmail Keskin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ AKKARAMAN SÜT KUZULARININ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE CLA İÇERİĞİ Özet   PDF
Gökalp Özmen GÜLER, Abdurrahman AKTÜMSEK
 
Cilt 25, Sayı 1 (2011): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Aksaray Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi Özet   PDF
Çapan Dede AKBULUT, Serpil ÖNDER
 
Cilt 18, Sayı 34 (2004): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ ALAŞEHİR’DE (MANİSA) BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN PLASTİK ÖRTÜ ALTINA ALINMASININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Harun ÇOBAN
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ALPHONSE LAVALLÉE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI Özet
Mehmet Ali KİRACI
 
Cilt 27 (2013): (Özel Sayı) Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ALPHONSE LAVALLÉE/KOBER 5 BB ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI MALÇ MATERYALLERİ ve SULAMA PROGRAMLARININ FİDAN RANDIMANI ve KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet
Cenk KUCUKYUMUK
 
Cilt 25, Sayı 3 (2011): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Altın Çilek (Physalis peruviana L.), Pepino (Solanum muricatum Ait.) ve Passiflora (Passiflora edulis Sims) Tropikal Meyvelerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Antioksidan Aktiviteleri Özet   PDF
Nilda ERSOY, Yavuz BAĞCI
 
Cilt 26, Sayı 3 (2012): SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Süt Sığırcılığına Yönelik Desteklerin Gelire Etkisi Özet   PDF
Tijen ÖZÜDOĞRU, F.Füsun TATLIDİL
 
Toplam 690 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1309-0550