Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Kimyon (Cuminum cyminum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Şeyma Uğur, Yüksek Kan

Özet


Bu araştırma, 2013 yılında Ankara / Gölbaşı/Gölbek Köyü ekolojik şartlarında farklı ekim zamanlarının (26.02.2013, 12.03.2013 ve 30.03.2013) kimyon (Cuminum cyminum L. )’un verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada materyal olarak kimyon populasyonu kullanılmıştır. Kimyon bitki boyu, bitki başına dal sayısı, bitki başına tohum verimi, tohum verimi, bin dane ağırlığı, kimyonda uçucu yağ verimleri, uçucu yağ bileşenleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Kimyon için bitki boyu 17.50-21.40 cm, bitki başına dal sayısı 12.66- 14.33 adet/bitki, bitki başına tohum verimi 1.40-1.95 g/bitki, bin dane ağırlığı 4.36-4.99 g ve dekara tohum verimi 58.50-89.58 kg/da, uçucu yağ oranı % 2.65-2.84 ve uçucu yağ ana bileşenlerinden kumin aldehit miktarı % 14.37-20.19 arasında değişmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgül A (1993). Baharat Bilim ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No.15.

Anonim (2014). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK verileri), Ankara.

Arslan N, Bayrak A (1987). Farklı Ekim Zamanlarının Kimyon (Cuminum cyminum L.) Verimine ve Bazı Özelliklerine Etkisi, Doğa Dergisi, Tar. ve Or. D.C. 11 S. 2-7 Ankara.

Akınerdem F, Kan Y, Sade B (1997). Konya-Sarayönü Kıraç Şartlarında Nadas Yılında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Kimyon Populasyonlarının Tohum Verimi Üzerine Etkileri, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 381-385, Samsun,1997

Baytop T(1984). Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:3255.

FAO (2015). Tarımsal İstatistikler.

Kan Y (1990). Farklı Ekim Zamanlarının Konya Yöresi Kimyon (Cuminum cyminum L.) Populasyonlarının Verim ve Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerine Araştırmalar. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Kan Y (2000). Kimyonun Önemi ve Üretimi, Ticaret Borsası Dergisi, 6, 18-23.

Kan Y, Kartal M, Özek T, Aslan S, Başer KHC (2007).Composıtıon of Cumın Seed Oıl Accordıng to Harvestıng Tımes. Turkish J Pharm. Sci. 4 (1) 25-29

Polat Ü, Kan Y (2006). Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tohumlarına Yapılan Farklı Kimyasal Uygulamaların Verim ve Bazı Karakterleri Üzerine Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (40) 65-72.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.