FARKLI SULAMA PROGRAMLARI UYGULAMASININ NOHUTTA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

Gökhan Çitak, Ramazan Topak

Özet


Bu çalışma, Konya koşullarında nohutun optimum sulama zamanı ve seviyesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda nohutun çiçeklenme ve bakla dolum dönemleri dikkate alınarak tam ve kısıntılı sulama uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Konya koşullarında nohutun “çiçeklenme ve bakla dolum” dönemlerinde eksiksiz olarak sulanması gerektiğini göstermiştir. Bu koşullarda nohudun tane verimi 351 kg/da, sulama suyu miktarı 228.8 mm ve bitki su tüketimi ise 355.4 mm olarak belirlenmiştir. Bu uygulamayı 281 kg/da tane verimi ile “çiçeklenme ve bakla dolum” dönemlerinde %50 kısıntılı sulanan ve toplam 144.4 mm sulama suyu uygulanan konu izlemiştir. Kısıtlı su kaynakları koşulunda, nohutta destek sulamanın bu iki dönemde de %50 kısıntılı uygulanması, verimde önemli bir artış sağlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ekizce, M., Adak, M. S., 2005. Nohutta normal ve geciktirilmiş ekimlerde tohumlara uygulanan işlemlerin çimlenme, çıkış ve verime etkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, (Cilt I, sayfa 285-289), Antalya.

FAOSTAT, 2014. http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E (Erişim tarihi: 07.11.2016)

Singh, G., Bhushan, L.S., 1979. Water use, water use efficiency and yield of dryland chickpea as ınfluenced by p- fertilization and stored soil water and crop season rainfall. Agricultural Water Management, 2: 299-305.

Singh, K. B., Saxena, M. C., 1999. Tropical Agriculturalist. Chickpeas. CTA MCMILLAN. ICARDA, Aleppo, Syria.

TİGEM 2016. Konuklar TİM yağış verileri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sayfası. http://www.tigem.gov.tr/Dokumanlar.aspx?dtid=d371b0e0-8570-48db-af57-6a2997c49e56 (Erişim tarihi: 05.11.2016).

TÜİK, 2016. Bitkisel üretim istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfası. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 (Erişim tarihi:06.11.2016).

Yılmaz, C. İ., 2011. Damla yöntemiyle uygulanan farklı sulama stratejilerinin kışlık ve yazlık ekilen nohut bitkisinin verim ve su kullanım randımanına etkileri, Yüksek lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Yolcu, R., 2008. Diyarbakır ekolojik koşullarında farklı gelişme dönemlerinde sulanan nohudun (cicer arietinum l.) sulama suyu gereksinimi ve su tüketimi üzerine bir araştırma, Yüksek lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Yurtsever, N. 1984, Deneyesel istatistik motodları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, No: 1340, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.