Gevrekli Sulama Birliği’nde Sulama Performansının Değerlendirilmesi

Cengiz Eliçabuk, Ramazan Topak

Özet


Bu çalışmada, Gevrekli Sulama Birliği su dağıtım ve üretim performansı açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Gevrekli sulama birliğinin 2008-2013 yıllarına ilişkin verileri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde: su dağıtım performansı ve üretim performansı kapsamında toplam 8 adet göstergeden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; birim alana dağıtılan toplam sulama suyu 665 – 1.301 m³/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 2.577 – 5.273 m³/ha, yıllık su temini oranı 0.51-1.04, yıllık toplam tarımsal üretim değeri 21.225.000 – 38.898.000 TL, sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 6.451,4 – 11.501,8 TL/ha, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen brüt gelir 1,474-3,814 TL/ha olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Gevrekli sulama birliği, Su dağıtım performansı, Üretim performansı, Konya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Anonim, 1984, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğü, Konya- Çumra Projesi II. Merhale Geliştirilmesi Planlama Raporu, 1984, Konya.

Anonim, 2014. Gevrekli Sulama Birliği kayıtları, Seydişehir (Konya).

Anonim, 2014. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi, http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari [Ziyaret Tarihi: 10 Kasım 2014].

Anonim, 2015. DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, İşletme Bakım Şubesi kayıtları, Konya.

Anonim, 2016a.Türkiye İstatistik Kurumu web sayfası. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Ziyaret tarihi: 21.04.2016).

Anonim,2016b. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü web sayfası, http://www.dsi.gov.tr/docs/stratejik-plan/dsi-2014-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=2#page=62 (Ziyaret tarihi: 20.04.2016).

Anonim, 2016c. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Seydişehir İklim Verileri.

Beyribey, M. 1997. Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1480, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler. 813. Ankara

Kapan, E., 2010, Asartepe Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 40-47.

Malano, H.,Burton, M. 2001. Guidelines for Benchmarking Performance in theIrrigation and Drainage Sector. International ProgrammeforTechnologyandResearch in IrrigationandDrainage (IPTRID), FAO, 12, 23-27 page. Rome, Italy.

Nalbantoğlu, G., Çakmak, B., 2007, Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3) 213.

Özdoğan, K., 2010, Güldürcek Sulamasında Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 1.

Sarı, S., İnan, N. 2011, Seydişehir ile Beyşehir İklimlerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26/2011 Konya, 296.

Sönmezyıldız, E., 2012, Eskişehir Beyaz Altın Köyü Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 50.

Şeker, M., 2015, Nazilli İlçesi Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Aydın, 30-54.

TÜİK, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal Yapı İstatistikleri Veri Tabanı, (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1004 [Ziyaret Tarihi: 10 Aralık 2014].

Uçan, K., Boz, İ., 2004, Sulama Birlikleri Personelinin Mesleki Açıdan Yeterlilikleri: Kahramanmaraş Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 75.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.