Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve Karşılaştığı Sorunlar

Şevket Alp, Emrah Zeybekoğlu, Ali Salman, Ercan Özzambak

Özet


Flora of Turkey yazarı Davis’e göre ülkemizde ikisi doğal olmak üzere toplam dokuz adet nergis taksonu yetişmektedir. Ülkemizin doğal nergisleri Akdeniz iklim kuşağının görüldüğü Toros Dağları kuşağında yayılırken, doğallaşmış nergisler Türkiye’nin dış dünya ile irtibatının olduğu illerde bulunmaktadır. Ülkemizin doğal nergisleri; değişen kent kültürü ile sökülen bahçeler, doğadan bilinçsizce yapılan sürekli ve yoğun toplama sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sahip olduğumuz bu biyolojik zenginliklerimizin devam etmesi için koruma politikalarının geliştirilmesi gerekir.


Anahtar Kelimeler


Narcissus, Anadolu, Koruma, Takson, Genetik çeşitlilik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alp, Ş., 2012. Avrupa’dan Gelen Dost Zerrinkadeh (Narcissus poeticus L. subsp. poeticus), Bağbahçe Dergisi, Sayı 42. İstanbul.

Alp, Ş., Aşur, F., 2006. Geofitlerin Peyzaj Planlama Çalışmalarındaki Önemi ve Genel Kullanım Esasları, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi İzmir.

Arslan, N., Alp, S., Koyuncu M., 2013. Silent Guardians of Cemeterıes in Turkey: Bulbous Plants, XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials

Atasoy, N., 2002. Hasbahçe Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, Aygaz Yayınları, İstanbul. 365

Benschop M., Kamenetsky, Nard Le R., Okubo, H.; Hertogh De A., 2010. The Global Flower Bulb Industry: Production, Utilization, Research. Horticultural Reviews, Volume 36 Wiley-Blackwell.

Blanchard, W. J., 1990. Narcissus A Guide to Wild Daffodils. Alpine Garden Society. England

Brown, M. J., 1991. Narcissus. ISBN, 0 7134 61020 London, 202.

Davis, P. H., 1984. Flora of Turkey and East Aegean Islands, VIII Volume, Edinburgh Un. Press, Edinburgh.

Dweck, B C., 2002. The folklore of Narcissus. In: Hanks R (ed) Narcissus and daffodils. Taylor & Francis, London, pp 31–52

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. TTKD Ankara ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını.

Fernandes, A., 1968. Keys to the identification of native and naturalized taxa of the genus Narcissus L. Daffodil Tulip Year Book 48.

Frankham R., 2008. Genetic Adaptation to Captivity in Species Conservation Programs, Molecular Ecology 17, 325–333

Grimshhaw, J., 2002. The gardener’s atlas. Firefly Books Inc. 224 pp.

Karagöz A., Zencirci N., Tan A., Taşkın T., Köksel H., Sürek M., Toker C., Özbek K., 2010. Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi

Kaya, E., 2014. Türkiye Geofitleri III Cilt. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, No 96, Yalova

Kazaz S., Erken K., Karagüzel Ö., Alp Ş., Öztürk M.,Ayşe Serpil Kaya A.S., Gülbağ F., Temel M., Erken S., Saraç Y.E., Elinç Z., Salman A., Hocagil M. 2015. Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı-1, s.645-672, 12-16 Ocak 2015, Ankara.

Kington, S., 1998. The international daffodil register and classified list 1998 (Daffodil Reg List 98)

Mathew, B 2002. Narcissus and daffodil classification of the genus Narcissus. In: Hanks R (ed) Narcissus and daffodils. Taylor & Francis, London, pp 31–52

Remy, C., 2002. Narcissus in perfumery. In: Hanks R (ed) Narcissus and daffodils. Taylor & Francis, London, pp 31–52

Rios, S., Juan, J., Martfnez-Frances, V., Laguna, E., Rivera, D., Alcaraz, F., Verde, A., Fajardo, J., Carreno, E., Casas, J.L., Ramfrez, J.E., 2010. Endemic species of Narcissus in Central Spain: Biodiversity and conservation under grazing pressure by wild and domestic herbivorous. The contributions of grasslands to the conservation of Mediterranean biodiversity. Zaragoza


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.