Çumra Ovası’nda Buğday Tarımı Yapılan Alanlarda Mikorizal Spor Dağılım Durumu

Emel Atmaca, Ümmühan Karaca, Cevdet Şeker, H. Hüseyin Özaytekin, İlknur Gümüş, Hamza Neğiş

Özet


Mikorizal sporların bio çeşitlilik ve dağılımları farklı ekosistemlerde ve bu ekosistemlerdeki bitki topluluklarının tür ve varlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bitki ile mikorizal spor arasında iyi bir etkileşim olduğunda; her koşulda özellikle kuraklık şartlarında infekte olan bitkide infekte olmayan bitkilere oranla kuraklık başta olmak üzere diğer tüm olumsuz çevre koşullarına karşı dayanım daha iyi olmaktadır.

 Yapılan bu çalışmada buğday tarımının yoğunlukta olduğu Çumra Ovasındaki Çumra, Alibey ve Alemdar toprak serilerinde mikorizal fungus (MF) spor dağılımı belirlenmiştir. Mikorizal spor varlığı toprağın bir çok özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte; çalışma yapılan 3 farklı seride belirlenen spor sayısının toprakta bulunması gereken optimum seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Serilerin spor dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P<0.01 ve P<0.05). Ancak ortalama spor sayısı bakımından; Alemdar serisi >Alibey serisi >Çumra serisi (132.81>113.97>109.731 adet/10 g toprak) olarak kaydedilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Mikoriza, spor, dağılım, Çumra Ovası, buğday.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.