ŞARKÖY KOŞULLARINDA ALPHONSE LAVALLÉE ÜZÜM ÇEŞİDİ İÇİN UYGUN SULAMA PROGRAMININ BELİRLENMESİ

Arzu Gündüz, Zafer Coşkun

Özet


Bu çalışma Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Sofu köyde çiftçi koşullarında tesis edilen deneme bağında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, yöre koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanacak olan Alphonse Lavallée sofralık üzüm çeşidi için uygun sulama programını belirlemektir. Bu amaçla A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen günlük buharlaşma miktarlarının A: 1,0 katı, B: 0,75 katı, C: 0,50 katı, D: 0,25 katı, E:susuz (kontrol) sulama dozları olarak uygulanmıştır. Uygulanan sulama dozlarının çeşit üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla vejetatif gelişme, verim ve kalite parametreleri ölçümleri yapılmıştır. Verime bakıldığında; Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde,  elde edilmiş olan ürün miktarı en az E:susuz uygulamasında 3,0 kg/omca, en fazla A: 1,0 uygulamasında 5,9 kg/omca olmuştur. Ürünün kalitesine bakıldığında SÇKM miktarı  % 15,7 (C:0,50) ile % 16,3 (E:Susuz) arasında bulunmuştur. Şırada ölçülen toplam asitlik 4,5g/l (E.susuz) ile 5,5 g/l (A:1,0) arasında değişmektedir.   Elde edilen veriler neticesinde Alphonse Lavallée sofralık üzüm çeşidi için buharlaşma kabından meydana gelen günlük buharlaşma miktarının A:1,0 katı uygulanmasının diğer sulama konularına göre tane iriliği ve verimde artış sağladığı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Sofralık üzüm, damla sulama, sulama programı, bitki su tüketimi, verimlilik

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.