Hakkâri Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri

Adnan Doğan, Cüneyt Özbek, Cüneyt Uyak

Özet


Ülkemiz bağcılığının geliştirilmesi amacıyla asma gen kaynaklarının toplanması, korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalar bağcılığımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hakkâri yöresinde yetiştirilen Tayifi, Besyane, Ğerısti, Mırrık ve Spiyav üzüm çeşitlerinin bazı ampelografik özelliklerini belirlemektir. Çeşitlerin ampelografik özellikleri  IBPGR (Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Merkezi) tarafından hazırlanan ‘Üzüm Tanımlayıcıları’na (Descriptors for Grape) göre belirlenmiştir. Çalışmada, çeşitlerin tamamının Vitis vinifera L. türüne ait oldukları, erselik çiçek yapısına sahip ve çekirdekli oldukları belirlenmiştir. Çeşitler arasında ortalama yaprak büyüklüğü,  ortalama salkım ağırlığı ve ortalama tane ağırlığı yönünden farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Ampelografi, Hakkari, Üzüm

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.