Sert Çekirdekli ve Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Bazı Pestisit Kalıntıları

Nilda ERSOY, Öner TATLI, Ebru EVCİL, Leyla Şengül ÇOŞKUN, Senar ÖZCAN, Esra ERDOĞAN

Özet


Bu araştırmada, Konya yöresinde halkın tüketimine sunulan mahalli pazarlar, kuru yemişçiler ve market gibi alanlardan toplanan sert çekirdekli meyve türlerinden erik (14 adet), kayısı (7 adet), kiraz (9 adet), nektarin (3 adet), şeftali (10 adet), vişne (3 adet); sert kabuklu meyve türlerinden Antep fıstığı (2 adet), badem (6 adet), ceviz (23 adet), fındık (11 adet) gibi meyve örnekleri olmak üzere toplam 89 adet numunede, 203 adet pestisitin kalıntı düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırmada örneklerin ekstraksiyon aşamaları Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümlerine ait laboratuvarlarda, kalıntı analizleri ise T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün Organik Tarım Ürünleri ve Kalıntı Analiz Laboratuvarı’nda LC-MS/MS ve GC-MS cihazlarında yapılmıştır.

Araştırma bulgularına göre, bir kayısı numunesinde 281.0 μg/kg Amitraz düzeyinin Türk Gıda Kodeksi’nde bulunmasına izin verilen tolerans değerinin (50.0 μg/kg) yaklaşık 6 katı olduğu; bir kiraz numunesinde tamamen yasaklanan Monocrotophos pestisitinin 26.0 μg/kg düzeyinde olduğu, bir vişne numunesinde de kullanımı yasaklanan 5.0 μg/kg düzeyinde Chlorpyrifos pestisit kalıntısının bulunduğu, yine bir şeftali numunesinde 929.0 μg/kg Chlorpyrifos pestisit kalıntısının bulunup elde edilen değerin Türk Gıda Kodeksin’de belirtilen tolerans değerinin (200.0 μg/kg) oldukça üzerinde olup, yaklaşık 5 katı bir değer gösterdiği belirlenmiştir. Diğer bazı numunelerde ise tolerans değerlerinin altında değerler elde edilirken, kalan diğer örneklerde tespit edilebilir düzeyde pestisit kalıntılarına rastlanmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Pestisit; Kalıntı; Sert Çekirdekli meyveler; Sert kabuklu meyveler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.