Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

STGBD Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’nde, ziraat ve gıda bilimi alanlarında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır. Derginin konu kapsamı; agronomi, hayvan bilimi, kümes hayvanı bilimi, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, zirai mikrobiyoloji, bitki besleme, ziraat mühendisliği ve teknolojisi, sulama, peyzaj, zirai ekonomi, bitki koruma, toprak bilimi, gıda kimyası, duyusal değerlendirme, aroma, mikrobiyoloji, gıda bilimi ve teknolojisi, biyoteknoloji, gıda biyoteknolojisi, zirai üretim, beslenme ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma alanlarını kapsar.

Selçuk Journal of Agriculture and Food Sciences publishes original research, peer-reviews and review articles on interdisciplinary studies at the agriculture/food interface. The Journal covers fundamental and applied research in many areas dealing with agronomy, animal sciences, livestock sciences, crop sciences, horticultural sciences, agriculture microbiology, plant breeding, agriculture engineering and technology, irrigation, landscape, agriculture economy, plant protection, soil sciences, food chemistry, sensory, flavour and microbiological aspects, food science and technology, biotechnology, biochemistry of foods, agricultural production and nutrition and relevants.

 


Duyurular

 

Yeni Sayı: SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ

 
YENİ DERGİ  yayınlanmıştır.  
Yayın Tarihi: 2013-11-15
 

Yeni

 

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A yeni yayın kurulları ve yayın ilkeleri ile yayına başlamıştır.

 
Yayın Tarihi: 2013-10-03 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 2, Sayı 2 (2015): Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Yaş Meyve Ve Sebze Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi PDF
Osman Orkan Özer, Altuğ Özden 77-83
Artan Dozlarda TKİ-Hümas ve Fosfor Uygulamaların Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Gelişimine Etkileri PDF
Khalfan Awadhi Mtua, Fatma Gökmen Yılmaz, Sait Gezgin 84-90
Organik Patlıcan ve Biber Yetiştiriciliğinde Alternatif Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi PDF
Sevinç Şener, Feyzullah Nezihi Uygur 91-97
Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi PDF
Murat Acar, Haydar Hacıseferoğulları 98-108
Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Tuzluluğun Fide Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
Burcu Seymen, Mustafa Önder 109-115
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları PDF
Ömer Bülent Şener, Tamer Marakoğlu 116-122
Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi PDF
Seydi Aydoğan, Süleyman Soylu 123-127
Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi Ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri PDF
Canan Topalak, Ercan Ceyhan 128-135
Bazı Yerli Çerezlik Kabak Çeşit Adaylarının Zucchini yellow mosaic virus’üne Karşı Dayanıklılığının Araştırılması PDF
Hikmet Murat Sipahioglu, Önder Türkmen, Mustafa Usta, Abdullah Güller, Musa Seymen, Mustafa Paksoy, Salih Fidan 136-145
Serada Biber Yetiştiriciliğinde Mikoriza Kullanımının Bitki Gelişmesi ve Verime Etkileri PDF
Özlem Altuntaş, Kazım Abak, Hayriye Yıldız Daşgan 146-151


ISSN: 1309-0550